שתיית 4 כוסות בליל הסדר, חייבים או לא חייבים בברכה אחרונה אחר שתיית כל כוס?

מדוע אין מברכין ברכת הנהנין על אכילת כזית מרור למרות שמברכים עליו ברכה ראשונה?

מה הסיבה לתקנת חכמים שהקדימו אכילת הירק עם טיבול במשקה ולא המתינו לנט"י לפני אכילת הסעודה?

כוס ראשון שני נפטרו מברכה אחרונה ע"י ברכת המזון, שאר הכוסות מה יהא דינן לגבי ברכה אחרונה?

תגיות: 
תאריך: 
07/04/11 ג' ניסן התשע"א
x

Audio Playlist