האם מותר לשתות משקה כלשהו לאחר אכילת האפיקומן?

בימינו כשלא נוהג אכילת קרבן פסח, האם כל דיני הפסח הושאלו למצה השמורה הנאכלת בליל הסדר?

מי שאכל או שתה משקה כלשהו לאחר אכילת המצה השמורה (המכונה "אפיקומן"), מה עליו לעשות לשיטת הרמב"ם?

היש להקפיד לאכל ה"אפיקומן" עד חצות גם במחיר החיפזון בניהול ליל הסדר ופגיעה בעוצמה האמונית המבוססת על ריבוי בסיפור יציאת מצרים?

תגיות: 
תאריך: 
08/04/11 ד' ניסן התשע"א
x

Audio Playlist