דילוג לתוכן העיקרי

האם מותר בשבת לטאטא נחיל נמלים למרות שמקצתם עלולים להרג?

דרס נמלים לתומו תוך כדי הילוכו ברחוב, היש בכך איסור נטילת נשמה בשבת?

היש בנדון זה גדר "פסיק רישיה דלא ניחא ליה" מדרבנן?

האם מותר בשבת לרסס חומר קטלני על נחיל הנמלים בביתו ע"מ להיפטר ממטרד זה?