לא ישן כל הלילה- מה דינו בנטילת ידים, בברכות השחר ובברכות התורה לשיטת הרמב"ם?

מה הטעם לשיטת רבינו הרמב"ם לחיוב נטילת ידיים לפני תפילת שחרית, האם קשור דווקא ליקיצה מהשינה?

האם חייב לברך על פעולות הקשורות במעשים גם אם לא בצע פעילויות אלו?

האם במצוות לימוד תורה "יומם ולילה" יש חובה מתחדשת בתחילת כל יום ויום ואין היום הולך אחר הלילה?

תאריך: 
27/05/11 כ"ג אייר התשע"א
x

Audio Playlist