האם מותר לסופר סת"ם להעתיק מספר תורה של אחרים הנמצא ברשותו?

מה דינו של שומר המשתמש בנכס שהופקד אצלו מבלי ליטול רשות מהבעלים של הפקדון?

האם מותר לשומר ליהנות מפקדון לצורך עצמו במהלך טיפולי האחזקה שנועדו לשמר את הפקדון מפגעי הזמן?

היש הבדל בהוראה אם השומר, שספר התורה שהופקד אצלו, הינו תלמיד חכמים או עם הארץ?

תאריך: 
16/06/11 י"ד סיון התשע"א
x

Audio Playlist