ניטנפו נעליו בצואת כלבים וטינף השטיח בביתו, האם רשאי לתבוע את בעליו של הכלב על נזקי ממון?

האם צואת הכלב נחשבת כמכשול (בור) שנעשה ע"י בעל החיים ודינו יהיה שונה מבור שנעשה ע"י אדם?

היש הבדל בנזיקי ממון בין דין הבור שנחפר ברשות היחיד לבין דין הבור שנכרה ברשות הרבים?

הלכה היא שאין חופר הבור חייב בנזקי כלים, האם בנסיבות אלו יחוייב בנזקי כלים ואף שנזק זה נעשה בדרך גרמא?

תאריך: 
20/06/11 י"ח סיון התשע"א
x

Audio Playlist