האם רשאי הסומא להכניס את כלב הנחייה שלו לבית הכנסת?

למה התכווין הירושלמי במימרה לכבד את תלמידי חכמים בבתי המדרש ואף את חמוריהם?
אלו מפגעים הלכתיים נגרמים בעטייה של תופעת אימוץ הכלבים ובמיוחד מכשולות ביום השבת?
מהו, אם כן, הפתרון לקונפליקט בין הצורך החיוני של הסומא בכלב נחייה לבין הכנסת כלב למקום מקודש שאינה מתקבלת בתודעת הבריות?

תאריך: 
21/06/11 י"ט סיון התשע"א
x

Audio Playlist