היוצא לחו"ל בנסיבות המותרות, האם רשאי לאכול פת נחתום של גויים?

מהו בסיס האיסור לפת של גויים ומהם התנאים להתיר ברמה העקרונית פת זו?

האם בהעדר גורמי כשרות בחו"ל ניתן לסמוך על היתר פת נחתום של גויים?

הרוצה לעקוף בעייה זו באמצעות אפייה עצמית מקמח גויים שנופה כדין, האם יתחייב בהפרשת חלה?

תאריך: 
22/06/11 כ' סיון התשע"א
x

Audio Playlist