דילוג לתוכן העיקרי

ש"צ המסיים התפילה: "..יעשה שלום עלינו...בקרוב אמן ואמן", האם ראוי שהציבור יענו "אמן" לאחר פיסקה זו?

מדוע בסידורי תימן להבדיל מסידורי ספרד אין ציון לומר "אמן" לאחר פיסקה זו?

מהי נוסחת סיום התפילה וקדיש בתרא לפי רבינו הרמב"ם, האם כולל: "...וינחמנו בציון..."?

הנוהגים לומר אחרי ש"צ מלה במלה את התוספת הזו עד סופה, כיצד יאמרו "אמן" אחר ברכותיהם?