האם השבת מצטרפת כ'פנים חדשות' למנין עשרה הנדרש לברכת חתנים?

למה התכוונו חז"ל במדרש שתיארו את השבת כ'פנים חדשות', היש קשר בכינוי זה להלכה הקובעת ברכת חתנים בנסיבות שכאלו?

כיצד חכמי ישראל השתמשו בביטוי 'פנים חדשות' אף לגזלן שקנה את גזילתו בשינוי והרי לכאורה ביטוי זה שמור לנושא ברכת חתנים?

עד כמה צריך להיזהר במנהגים אף לשם 'החזרת עטרה ליושנה', האם גם במחיר פגיעה בהלכה?

תאריך: 
30/06/11 כ"ח סיון התשע"א
x

Audio Playlist