"חסידים הראשונים היו שוהין שעה קודם התפילה" – האם הכוונה לשעה מלאה?

היש הבדל בדין שהייה קודם התפילה, ע"מ לכווין הלב, בין החסידים הראשונים לבין דין שהייה לכל אדם?

מצינו בהרבה הלכות את הביטוי שעה כמושג של זמן מועט, האם כך הוא דין השהייה קודם התפילה?

היעלה על הדעת שחסיד יקדיש תשע שעות בתפילה, ומתי יעסוק בתורה ומה על פרנסתו?

תאריך: 
07/07/11 ה' תמוז התשע"א
x

Audio Playlist