הניתן לחייב דייר בקומת קרקע להשתתפות מלאה בהוצאות החזקת המעלית?

הישנן נסיבות לפטור דייר בקומת קרקע מהשתתפות בהוצ' החזקת מעלית וכיו"ב?

כאשר נדרשת חלוקת נטל הוצ' בין שותפים, היש להתחשב במדד רמת השימוש של כל אחד מהמשתמשים?

מהי דרך הפעולה המומלצת ע"מ להסדיר היחסים בין דיירי בית משותף ומניעת סכסוכים ביניהם?

תאריך: 
08/07/11 ו' תמוז התשע"א
x

Audio Playlist