האם מותר לקבור אשה ליד איש?

מהו מקור מנהג החומרה שלא לקבור נשים ליד גברים שכן דין זה לא נזכר בתלמוד ולא בפסקי הרמב"ם והשו"ע?

לשיטת המחמירים, היש להעתיק קבר אשה שנקברה ליד איש למקום אחר או לעשות מחיצה בין הקברות?

אילו בעיות הלכתיות וחיכוכים משפחתיים עלולות לצוץ באימוץ המנהג להקפיד שלא לקבור אשה ליד איש?

תאריך: 
29/07/11 כ"ז תמוז התשע"א
x

Audio Playlist