דילוג לתוכן העיקרי

כיצד ינהגו היחידים באמירת י"ג מידות של רחמים?

 היש לומר אותם עפ"י טעמי הקריאה בס"ת או בכינוי בלשון א"ת ב"ש "מצופץ מצופץ..."?

מהו מעמדן של י"ג מידות, האם כדבר שבקדושה שמחייב אמירה במנין מתפללים?
מהי המחלוקת בין שיטת האר"י לבין שיטת מרן השו"ע בנושא זה ומהי שיטת רבנו הרמב"ם בנסיבות אלו?