היש איסור בכיבוס טלית?

 התלמוד מספר על גדולי ישראל שמסרו את הטלית שלהן לכובס, מה החידוש בסיפור מעשים אלו?

האם מותר להשתמש בשימוש בזיון או מיאוס בחוטי הציצית למרות שהיא נחשבת "תשמיש מצווה" בלבד? 
כיצד יש לנהוג בכבוס הטלית במכונת הכביסה ע"מ להימנע ממצב שנראה כאילו מצוות בזויות עליו?
תאריך: 
17/09/11 י"ח אלול התשע"א
x

Audio Playlist