דילוג לתוכן העיקרי

מהו מעמדה של הכובאנה לצירופה כלחם משנה בסעודת שבת?

 

הקובע סעודתו על פת הבאה בכסנין, האם רשאי לקחת שתי עוגות ללחם משנה ולבצוע עליהם?

כאשר יש לו כיכר אחד בלבד, האם רשאי לצרף עוגה (פת הבאה בכסנין) כלחם משנה? 

היש הבדל בין מעמד העוגה לבין מעמד הכובאנה למרות ששניהם נחשבים מיני מאפה?