חנוכת בית, האם מותר במעמד זה לשחוט תרנגול ותרנגולת על מפתן הבית לשם סגולה?

היש לחשוש במנהג זה משום דרכי האמורי?

לשיטת הנוהגים כן, מהו טעמו של מנהג זה שלא הוזכר לא בש"ס ולא בפוסקים?

מהי דרכו של רבינו הרמב"ם  וכיצד נהגו יהודי תימן במעמד זה? 

תאריך: 
06/11/11 ט' חשון התשע"ב
x

Audio Playlist