האם מותר בערב שבת להפעיל מכשיר "אופה לחם" כדי לקבל בשבת לחם חם וטרי?

באלו נסיבות ובכפוף לאלו תנאים ניתן להתיר פעולה זו?

מדוע גזרו חכמי ישראל שלא להשהות תבשיל בתנור מע"ש למרות הכלל ההלכתי "השבת אסורה ואין מעשיה אסורים"?

בנסיבות של ימינו שאין חשש לחיתוי גחלים, האם יש מקום לבטל גזירת חכמי ישראל?

תגיות: 
תאריך: 
18/11/11 כ"א חשון התשע"ב
x

Audio Playlist