עובד שנתפס בקלקלתו כשהוא מועל בכספי העסק, האם מותר למעביד להפעיל כח נגד העובד ע"מ להוציאו מתחום העסק?

מהם הזכויות והחובות של המעביד והעובד בנוגע להפסקת עבודה באמצע היום? 

האם חשד למעילה בכספי הארגון יכולה להוות עילה מוצדקת לפטר העובד?

בנסיבות שהעובד החשוד סירב לצאת מתחומי העסק, מה דינו של המעביד אם חבל בו תוך כדי פינויו בכח?

תאריך: 
12/12/11 ט"ז כסלו התשע"ב
x

Audio Playlist