קרע כרטיס winner שנתברר לאחר מכן שזכה בהגרלה, האם יתחייב לשלם לבעלים של הכרטיס סכום הזכייה?

היות ואין מדובר בנזק ממשי אלא חסימת מימוש זכייה בלבד, האם יתחייב לשלם רק את עלויות הכרטיס?

באלו נסיבות יתחייב הקורע את הכרטיס לשלם לבעלים את סכום הזכייה בהגרלה?

הניתן להשוות דין מי שמפסיד רווח עתידי לדין בעל השטר שנקרע המפסיד נכס ממשי?

תאריך: 
09/01/12 י"ד טבת התשע"ב
x

Audio Playlist