כוס יין שטעם ממנו בקידושא רבה, האם מותר להבדיל עליו אם אין לו יין מבלעדיו?

האם טעימה פוגמת את היין רק לקידוש והבדלה או פוסלת היין אף לברהמ"ז, שבע ברכות, ברית מילה וכיו"ב? 

מהו מעמדו של חסרון כוס שכר בהבדלה, האם לא מעכב בדומה לחסרון כוס יין בברהמ"ז?

בנסיבות שיש לו שכר, האם עדיף שיבדיל על השכר או על היין שטעם ממנו?

תגיות: 
תאריך: 
25/01/12 א' שבט התשע"ב
x

Audio Playlist