המחתך בשבת שקית מזון חתומה היש לו חשוש לאיסור מוחק אם יקרעו אותיות?

מדוע כתב הרמב"ם:"אבל המוחק על מנת לקלקל-פטור" ולא כתב:"...המוחק שלא על מנת לכתוב..."?

האם קריעת אותיות נופלת בהגדרה של "המוחק על מנת לקלקל"?

מהם התמיהות על פסקיו של הרמ"א שאסר חיתוך בשבת או שבירת עוגה שחקוקים עליה אותיות?

תגיות: 
תאריך: 
21/03/12 כ"ז אדר התשע"ב
x

Audio Playlist