שביעי של פסח שחל ביום ו', האם מותר בשבת הסמוכה לאכול מאכלים שנגנזו בפסח?

היש להתייחס למאכלים אלו שנגנזו כתערובת חמץ שלא גזרו חכמים עליה איסור מאכל לאחר הפסח?

האם בנסיבות אלו יש להפעיל את הכלל "מגו דאתקצאי בין השמשות אתקצאי לכל השבת"?

מה דינם של הכלים שלא הוכשרו לפסח ונכללו במכירה לגוי, האם מותר להשתמש בהם באותה שבת?

תגיות: 
תאריך: 
21/03/12 כ"ז אדר התשע"ב
x

Audio Playlist