דילוג לתוכן העיקרי

וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה'

מי שנפטרו לו כמה מקרוביו, היש עליו לקרוע מספר קרעים כמספר הנפשות שנפטרו?

אם המשפחה ששכלה את ילדיה ובעלה לאחר שהשלימה "שבעה" על מות אחיה, כיצד תנהג בקריעה?

עקב הטרגדיה האיומה שהכתה בנו, מה מוטל על כל יהודי ירא שמים לעשות ולפעול?