האם רשאי לברור אורז או להכשיר כלי חמץ בפסח?

 

הבורר אורז ומצא זרעוני דגנים, האם בהכרח נחשבים זרעונים אלו לחמץ?

היש לחשוש לאיסור שיפלט מן הכלי שיוכשר בהגעלה או בליבון בחולו של המועד?

הנוהגים לאפות מצות בחולו של המועד וביו"ט של פסח, האם לא חששו לשאריות חמץ? 

תגיות: 
תאריך: 
04/04/12 י"ב ניסן התשע"ב
x

Audio Playlist