דילוג לתוכן העיקרי

אבל על אביו או על אמו, האם רשאי לצאת לחו"ל לצרכי פרנסה בתקופת ה"שלושים"?

האם האיסור לילך בסחורה ממדינה למדינה, הוא מדין איסור שמחה או עקב היסח הדעת מהאבל?

אדם המתפרנס משחיטה בחו"ל עבור הציבור, האם נכלל במסגרת איסור זה?

מורה למוסיקה השרוי בשנת אבל על מי מהוריו, האם יאסר עליו לעסוק בהוראת המוסיקה?