היש לברך ברכת "שהחיינו" גם על פרי שגדל במשך כל ימות השנה?

האם יש לברך "שהחיינו" גם על ראיית ירקות חד עונתיים?

מהו מועד חיוב ברכת "שהחיינו" על פרי המתחדש משנה לשנה,בשעת ראייה או בשעת אכילה? 

האם לתדירות הפירות בשוק יש השפעה על ברכה זו למרות שהינן חד עונתיים? היש לאתרוג דין מיוחד בברכת "שהחיינו"?

תגיות: 
תאריך: 
18/04/12 כ"ו ניסן התשע"ב
x

Audio Playlist