דילוג לתוכן העיקרי

האוכל בשר חי בשבת, האם מותר למלוח הבשר לפני אכילתו?

לשיטת הרמב"ם, היש לחשוש במליחת הבשר החי לאיסור עיבוד אוכלין?
האם יש גדר של איסור בורר ודש בהוצאת הדם מחתיכות הנאכלות של הבשר החי?
היש דמיון בין איסור טבילת כלים בשבת להכשירן לשימוש למליחת הבשר כדי להכשירו לאכילה?