הפעלת נורת פלורוסנט, האם איסורה בשבת מדרבנן או מדאורייתא?

הדלקת הסטרטר יוצרת נצוצות שאינם מתקיימים לאחר שהבעירו את הגז, האם זה בגדר איסור הבערה או רק גרמא?
פעולת הכיבוי הינה על דרך מניעת המשך בעירת הגז שבנורה ואינה יוצרת ניצוצות, היש בפעולה זו גדר איסור מכבה?

תגיות: 
תאריך: 
07/05/12 ט"ו אייר התשע"ב
x

Audio Playlist