היש להקפיד על הסנדק ולאסור עליו לשמש בסנדקאות מס' פעמים?

מהי המעלה המיוחדת של הסנדק והאם היא יתרה על מעמדו של המוהל המבצע את מצוות ברית המילה?
מהם המחלוקות בין חכמי אשכנז כלפי הנוהגים שלא למסור תינוק נוסף למי ששימש סנדק?
כיצד נהגו יהודי תימן בנושא זה ומה היה מעמדו של הסנדק?

תאריך: 
08/05/12 ט"ז אייר התשע"ב
x

Audio Playlist