בנסיבות שהאב אינו יכול לברך על מילת בנו, האם רשאי אחר לברך במקומו?

מה מקום לשתי ברכות על מצוה אחת שקיימת רק במצות מילה בשונה משאר המצוות?
מהו מעמדה של ברכת: "...להכניסו בבריתו של אברהם אבינו", האם ברכת מצוות או ברכת שבח והודאה?
מה עדיף שהאב לא יברך ברכה זו כלל בבחינת "שב ואל תעשה" או שאחר יברך במקומו?

תגיות: 
תאריך: 
09/05/12 י"ז אייר התשע"ב
x

Audio Playlist