הרואה ספר תורה הנשרף, היש חובה עליו לקרוע?

האם חיוב הקריעה תלוי בנסיבות ודווקא כשנשרף ע"י פושעים ולא כשנשרף מסיבה אחרת?
היש, בנסיבות אלו, לקרוע קריעה אחת או יותר?
האם חובת הקריעה על שריפת ס"ת בדווקא או אף שריפת מגילה ותפילין שקדושתן חמורה פחות?

תאריך: 
30/05/12 ט' סיון התשע"ב
x

Audio Playlist