האם מותר להרוס בית כנסת שנשרף טרם שבנו בית כנסת חלופי?

הישנן נסיבות להיתר סתירת בית כנסת מיידית אף אם טרם בנו בית כנסת אחר?
במקרה שיש מקום תפילה חלופי זמני, האם גם אז יחול איסור סתירת בית כנסת?
הישנה עדיפות לבניית בתי הכנסת באותו מקום שעמדו בתי הכנסת שנשרפו?

תאריך: 
04/06/12 י"ד סיון התשע"ב
x

Audio Playlist