חולה קשיש המסרב לטיפול מאריך חיים, היש להשמע לו?

באלו נסיבות ישנה חובה הלכתית לכפות טיפול על החולה?
היש, לצורך קביעת ההלכה, להתחשב בגיל החולה וברמת הבריאות שלו?
כשמדובר בטיפול שגרתי, לדעת הרופאים, האם רשאים להערים על החולה הקשיש ע"מ לבצע בו הטיפול?

תאריך: 
08/06/12 י"ח סיון התשע"ב
x

Audio Playlist