דילוג לתוכן העיקרי

מהי ברכת הריח על הציפורן?

האם יש דרישה לברר מקור הצמח או למהר ולהסתפק בברכה כוללת כ"מיני בשמים" או "שהכל"?
בנסיבות שיש מסורת ודברי קבלה, האם ניתן אז להטיל בהם ספקות?
היש הצדקה לשיטה המזהה את השחלת, מסממני הקטורת, כציפורן אריה (שחל)?