פועל שהתקשר עם מעבידו לביצוע עבודה לתקופה ארוכה, היש בזה אלמנט איסור של עבדות?

לשיטת האוסרים, מהו אורך תקופת ההתקשרות האסורה והאם האיסור מוגבל לסוגי פעילויות מסוימות?
מהם ההבדלים, לשיטת המתירים, בין המאפיינים של עבד עברי לבין המאפיינים של השכיר?
מהו האיזון הנדרש בהסכם ההתקשרות בין הצורך לסעוד אדם הנזקק לבין העובד ע"מ שלא יכנס לגדרי עבדות?

תאריך: 
07/06/12 י"ז סיון התשע"ב
x

Audio Playlist