האם מותר להוריד מהאינטרנט תוכנה שבעליה אינם יהודים למרות אזהרתם לגבי זכויות היוצרים שלהם?

האם ניתן מבחינה הלכתית לייחס גם לנכס וירטואלי גדרים של זכויות יוצרים?
האם מיקומה באינטרנט מקנה לה, לכאורה, מעמד כ"זוטו של ים" שלפי פוסקים רבים לא חל איסור להעתיקה?
אלו גדרים הלכתיים נוספים ישנם בנסיבות שבעלי הזכויות אינם יהודים, המשפיעים על האיסור להעתיק התוכנה?

תאריך: 
25/06/12 ה' תמוז התשע"ב
x

Audio Playlist