קיר פחות מעשרה טפחים וממנו מתרומם מעקה ברזל. האם ניתן הכשירו כדופן לסוכה למרות שאינו צמוד לגג הסוכה?

האם לצורך הכשר סוכה מותר להשתמש בשני כללים הלכתיים, גוד ולבוד?   
מהי שיטתו של רבינו הרמב"ם, האם ניתן להסיק מדבריו שלא אמרינן "גוד ולבוד"?

תגיות: 
תאריך: 
14/09/12 כ"ו אלול התשע"ב
x

Audio Playlist