הנוכח ב"סעודת מצווה" ולא אכל עמהם, האם רשאי לברך אחת מ"שבע ברכות" ?

מה ניתן ללמוד מהמבנה של "שבע הברכות" שאינם פותחות ב"ברוך" חוץ מהראשונה והאחרונה?

היש פגם בנוהג המקובל בחלוקה של "שבע ברכות" כ"כיבודים" לאנשים שונים?

האם רשאים לברך "שבע ברכות" ללא סעודה כמו הפעם הראשונה שהם נאמרות מתחת לחופה?

תאריך: 
12/11/12 כ"ז חשון התשע"ג
x

Audio Playlist