נתגלגל לידו יין ע"ז, האם מותר לו למכור או לתת במתנה לגוי?

באלו תנאים מותר לשיטת הרמב"ם לתת מתנת חינם לגוי שאינו עובד ע"ז?

מה, אם כן, יש לעשות בנסיבות אלו לשיטת הרמב"ם?

 

תאריך: 
19/11/12 ה' כסלו התשע"ג
x

Audio Playlist