משגיח כשרות ש"נתפס" במצלמת העסק כחשוד בגניבה, האם רשאים לפטרו? האם ניתן לסמוך על השגחתו?

באלו נסיבות יש ובית הדין יאשר לפטר עובד ע"ס רינונים או עפ"י הודאת העובד בגניבה ממעבידו?

הישנן נסיבות שנקבע שלא ניתן לסמוך על השגחתו אך לא יהיה בהם די לצורך שלילת פיצויי הפיטורין ממנו? 

כיצד יש להתייחס למשגיח כשרות שנתערערה אמינותו ושהתנהגותו גובלת בחילול ה' ?

 

תאריך: 
30/01/13 י"ט שבט התשע"ג
x

Audio Playlist