חל ר"ח לאחר השבת, האם בסעודה שלישית יזכיר את ר"ח או את השבת?

האם איזכור ר"ח או שבת נקבע עפ"י זמן תחילת הסעודה למרות שנמשכה לאחר השבת?

מהי שיטתו של רבינו הרמב"ם בנושא זה שאין לו כל זכר בתלמוד? 

 

תאריך: 
06/02/13 כ"ו שבט התשע"ג
x

Audio Playlist