האם רשאים לומר בזימון "שהשמחה במעונו" אף בשלושה?

עד איזה תקופה על הסועדים בבית חתנים לומר "שהשמחה במעונו"?

 

תאריך: 
07/02/13 כ"ז שבט התשע"ג
x

Audio Playlist