דילוג לתוכן העיקרי

האם מותר להתחתן או לקבוע "סעודת מצוה" בפורים?

באלו נסיבות יחול הכלל: "אין מערבין שמחה בשמחה" ובאלו נסיבות לא יחול?

תשעה באב וחולו של המועד, האם מותר להתחתן בימים אלו?

נערכו הנישואין טרם המועד, האם מותר לערוך "סעודת מצוה" ("שבע ברכות") בחולו של המועד?