בן 13 שנים ויום אחד, האם רשאי לעלות לקריאת פרשת "זכור" או פרשת "פרה"?

היש מקום להחמיר ולהחשיבו כ"קטן" למרות הפגיעה בכבוד הבריות ועוגמת הנפש לנער בר המצווה?

כאשר מדובר בקהל עדת תימן, האם יש בחומרות שכאלו זלזול בחכמי העדה בבחינת "דור יקלל אבותיו"?

"כל המחמיר תבוא עליו ברכה", האם כך ראוי להורות בכל מקרה?

 

תאריך: 
15/02/13 ה' אדר התשע"ג
x

Audio Playlist