דילוג לתוכן העיקרי

אסיר שקבל חופשה מכלא של גויים לפי בחירתו או לשבת "זכור" או ליום פורים, מה יעדיף?

האם יעדיף חופשת שבת ע"מ שישמע קריאת פרשת "זכור" שחובתה מדאורייתא לפי פוסקים מסויימים?

היש לו להעדיף חופשה ליום פורים ע"מ לקיים מצוות קריאת מגילה שהינה חובת היחיד מתקנת נביאים?

היש להסתפק רק בקריאת פרשת "זכור" בציבור כדי לבטא את הקיום הנאות של מצוות התורה?