דילוג לתוכן העיקרי

תיוג שאינו נוגע בגג האותיות, האם פוסל את ספר התורה?

האם סופרי תימן נהגו בנושא התיוג כשיטת הרמב"ם ועל מה הסתמכו?

המתקין לעצמו תפילין עפ"י שיטת הרמב"ם, האם צריך לתייג או ינהג כמסורת הקדומה של יהודי תימן?