דילוג לתוכן העיקרי

חתן ב"תענית אסתר", האם חייב בתענית או יתענה במועד אחר כתשלומין?

האם יו"ט הפרטי של החתן דוחה את אחד מארבע תעניות?

מהו תוקפו של המנהג להתענות ביום י"ג באדר במיוחד כשהתענית והזעקה של אותו דור היתה בחג הפסח?

היש חובת תשלומין ביום שישי ל"תענית אסתר" שחל ביום חמישי ?