האב שנתחייב שבועה התורה לבנו בבי"ד, האם רשאי הבן להשביעו?

מהן המשמעויות של שבועה באלה והאם יש בזה פגיעה בחיוב הבן בכבוד אביו?

באלו מסוגי השבועות רשאי אף הבן להשביע את אביו שבועת התורה?

מהי ההנהגה הראויה לבן כאשר יש בינו לבין אביו חילוקי דיעות בנושאים ממוניים?

 

 

תאריך: 
27/02/13 י"ז אדר התשע"ג
x

Audio Playlist