השכיר מחסן אחד ליהודי והמחסן השני לגוי, כיצד יש לפעול בפסח אם משמשים לאחסון מזון?

באלו תנאים נאסרה השכרת נכס לגוי ובאלו תנאים תותר ההשכרה?

האם חייב, בכל מקרה, לבער את החמץ של הגוי בגלל שנמצא ברשותו? 

האם על המשכיר לבטל החוזה עם השוכר היהודי כאשר הלה מאחסן חמץ שלא מכרו לגוי ?

 

תגיות: 
תאריך: 
28/02/13 י"ח אדר התשע"ג
x

Audio Playlist